Απόφαση 002/2019

Απόφαση για κλείσιμο σχολείων την 9/1/2019 στις Τ.Κ. Ακραιφνίου και Κοκκίνου λόγω παγετού.