Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χειμερινή περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προγραμματίσει την προβολή τριών ενημερωτικών μηνυμάτων με θέμα τις οδηγίες προστασίας για ταξίδια το χειμώνα, συμβουλές για ασφαλή θέρμανση και ενημέρωση για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112:

ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης – 112

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε στο http://www.civilprotection.gr το πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και κατόπιν ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ