Γνωστοποίηση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής για το έτος 2019. Δελτίο τύπου το οποίο αναφέρεται στην υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελουργικών εκτάσεων της περιόδου 2019-2020