Ο δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 1708/19.2.2024 διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην Δημοπρασία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/3/2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κα Χαρίκλεια Δούμα στα τηλέφωνα 2261351111 & 2261034152 καθώς και στην κα Ελευθερία Σπυριδάκη στο τηλέφωνο 2261351106.

Print Friendly, PDF & Email