Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων για την προκήρυξη θέσεων εργασίας στη ΣΟΧ1/2022.