Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των καθαριστριών των σχολικών μονάδων για το έτος 2021-22.