Ο Δήμος Ορχομενού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 12-05-2022 έως και την Τρίτη 17-05-2022 στο Δήμο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ έως 13.00 μ.μ αφού προηγηθεί επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2261351105, 2261351106.


Print Friendly, PDF & Email