Ανακοινώνεται οτι, ο ΕΛΓΑ μας έστειλε σήμερα (03-03-2020) την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο  αίτιο:

    Παγετός    09-01-2020     Ορχομενού

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή   13 Μαρτίου  2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

                                                                     Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ

                                                                            Γιάννα Πάνου