Ανάρτηση των αποτελεσμάτων (Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και των απορριφθέντων) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ.