Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΣΟΧ 2/2022 της ΔΕΠΟΔΑΛ απευθυνθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: