Η ΔΕΠΟΔΑΛ προσκαλεί τις ασφαλιστικές εταιρίες να καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από 1/1/2021 έως 31/12/2021. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.depodal.gr/archives/501