Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού θα προβεί στην διαδικασία διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έργο  “Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστασίων των Τ.Κ. Διονύσου και Αγίου Δημητρίου” που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.