Κόλαφος για την παράταξη “Συνέπεια και Πράξη” του κου Νταβαλούμη αποτελεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την καταγγελία που είχαν υποβάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τη μη συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια, καθώς δικαιώνει στον απόλυτο βαθμό την απόφαση του προεδρείου του ΔΣ και της δημοτικής αρχής για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του δήμου, μέσω τηλεδιασκέψεων.

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου τμήματος της αποκεντρωμένης στην καταγγελία – αναφορά σύσσωμης της παράταξης του κ. Γιάννη Νταβαλόυμη σαφώς αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης, ισχύουν στο ακέραιο οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 Α’) για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και μόνο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα αποφασίσουν τη λήξη τους, με ταυτόχρονη λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας.

Αυτό σημαίνει ότι το προεδρείο του ΔΣ και η δημοτική αρχή προέκριναν τον ενδεδειγμένο και απολύτως ασφαλή για τη δημόσια υγεία και τα μέλη του ΔΣ και των επιτροπών του, τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων του δήμου κόντρα στις μικροκομματικές δικαιολογίες και κοντόφθαλμες ιαχές της μείζονος μειοψηφίας.

Η δικαίωση είναι διπλή για το προεδρείο του ΔΣ και τον πρόεδρο Γιάννη Τσιάμη καθώς κίνησε τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες ενημέρωσης των υπερκείμενων οργάνων ελέγχου της αυτοδιοίκησης για τις συνεχείς απουσίες των εκλεγμένων συμβούλων της παράταξης “ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ”, από τις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Συγκεκριμένα στην απόφαση της αποκεντρωμένης επισημαίνεται ότι, “…η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων σε όλες τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών που έχουν εκλεγεί , είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική…”, με αποτέλεσμα ο επικεφαλής της παράταξης “ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ” και οι σύμβουλοι που την απαρτίζουν να είναι αντιμέτωποι με πειθαρχικές ποινές όπως προβλέπει το άρθρα 68, 233&234 του Ν.3852/2010.

Συνεχίζουμε, με απόλυτη διαφάνεια σε κάθε μας βήμα, τηρώντας στο ακέραιο τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία των δήμων, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ διατάξεις για την ασφάλεια όλων μας. Υλοποιούμε με συνέπεια το σχέδιο το οποίο δεσμευτήκαμε στους συμπολίτες για την επανεκκίνηση του δήμου.