Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 ως και την Παρασκευή 19  Μαΐου 2023 θα πραγματοποιούνται δοκιμές στο Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης προκειμένου να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου και των κρουνών.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται στα κτήματά τους ώστε να ελέγξουν τους κρουνούς (βάνες) άρδευσης.


Print Friendly, PDF & Email