Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί:

  1. Γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο.
  2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διαθέτουν προς πώληση σχολικά είδη, γραφική ύλη, χαρτικά, κλπ, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προμηθεύσουν τους ωφελούμενους με τα ανωτέρω είδη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο.

Αντικείμενο της δράσης «αρχή…ΖΩ!» αποτελεί η παροχή σχολικών ειδών αξίας ογδόντα ευρώ (80€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα κατά τόπους γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 24:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.