Ενημερώνονται οι γεωργοί του Ορχομενού και του Αγίου Δημητρίου  που η φυτική  παραγωγή τους έπαθε ζημιές από  τη ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω.