Ειδοποιούνται οι γεωργοκτηνοτρόφοι του ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΠΥΡΓΟΥ που η φυτική  παραγωγή τους έπαθε ζημιές από  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την  ΔΕΥΤΕΡΑ 24  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω.

 

1 Για ζημιές στη φυτική παραγωγή

Α. Αροτραίες καλλιέργειες ένα ευρώ (1.00) ανά στρέμμα

Β. Αμπελοειδή, Κηπευτικά δύο ευρώ (2.00)  ανά στρέμμα

Γ. Καρποφόρα δένδρα  Δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) ανά δένδρο όταν τα δένδρα

αναπτύσσονται σε ελεύθερα η γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.

Δ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) δέκα

Ευρώ (10.00) ανά στρέμμα.

Ε. Καλλιέργειες  δρεπτών ανθέων είκοσι ευρώ (20.00) ανά στρέμμα .

ΣΤ. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων

σαράντα ευρώ (40.00) ανά στρέμμα.

Η. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών πενήντα ευρώ (50.00) ανά στρέμμα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά .

  1. Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε 2020
  2. Ταυτότητα
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Αρ. Λογαριασμού Α.Τ.Ε.

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον ανταποκριτή Ε.Λ.Γ.Α Παναγιώτη Κουμπούρα στο Δήμο Ορχομενού. Τηλ.22613/51126