Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2020-21” να παρουσιαστούν, μέχρι τη Δευτέρα 7-9-2020, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού – στα Πέτρινα, Μινύα 3 – από τις 08:00 ως τις 15:00, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το Voucher, με την εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 34970, κ. Γαλανάκου Ελένη.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την Ταυτότητα και το Voucher (εκτυπωμένο).