Σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες μας, δίνουμε τις παρακάτω συμβουλές για την λήψη προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος των κουνουπιών.