Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενοικίαση των κενών περιπτέρων, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων, τόσο στην έδρα του Δήμου, όσο και στις Κοινότητες αυτού. Αναλυτικά οι θέσεις που προκύπτουν από τις αποφάσεις των Κοινοτήτων, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

  1. Ορχομενός: 2 θέσεις
  2. Ακραίφνιο: 2 θέσεις
  3. Κάστρο: 1 θέση
  4. Παύλο: 1 θέση
  5. Άγιος Δημήτριος: 1 θέση
  6. Καρυά: 1 θέση
  7. Διόνυσος: 2 θέσεις

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών θα επανέρθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

                                                              H ΔΗΜΑΡΧΟΣ