Η Δήμαρχος Ορχομενού παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής στους προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού ώστε να υπογράφουν με εντολή Δημάρχου έγγραφα που αφορούν την αντίστοιχη για τον καθένα Κοινότητα