Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ.69863/02.11.2020 (ΦΕΚ 4829/Β) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και κατόπιν διευκρινήσεων από τους αρμόδιους φορείς, επιτρέπεται η συμμετοχή του συνόλου των πωλητών της λαϊκής, με  επέκταση του χώρου της,
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

  • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΩΛΗΤΗ θα είναι τα τρία (3) μέτρα
  • Tήρηση πέντε (5) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών
  • Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
  • Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό
  • Απόσταση ενάμισι (1,5) μεταξύ των ατόμων

 

(Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια  αρχή ).

Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλείται η από 02-11-2020 αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού κατάσταση συμμετεχόντων πωλητών (σε ποσοστό 50%) για τη λαϊκή αγορά της Κοινότητας Ορχομενού για την Πέμπτη  στις 05-11-2020.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ