Ενημερώνουμε τους δημότες ότι:

Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, είναι απαραίτητο η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας (Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου – Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά) να γνωρίζει τον, κατά προσέγγιση, ακριβή αριθμό των ελαιοδέντρων που αποτελούν τους ελαιώνες της Π.Ε. Βοιωτίας.

Από ελέγχους τις ως άνω υπηρεσίας έχει εντοπιστεί αύξηση των ελαιοκομικών εκτάσεων χωρίς να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι πρόσθετες εκτάσεις και τα ελαιόδεντρα που είναι φυτεμένα σ’ αυτές έχουν δηλωθεί στο ελαιοκομικό μητρώο.

Παρακαλούνται οι καλλιεργητές να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο ελαιοκομικό μητρώο της άνωθεν αναφερόμενης υπηρεσίας.