Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα 15-10-2021, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 15 ημέρες,  σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, αλλά και γενικότερα για την ηλεκτροκίνηση.

Η διαδικασία αυτή αφορά στη συμμετοχή όλων (φυσικά πρόσωπα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς) όσων κατοικούν, εργάζονται ή/και είναι επισκέπτες στο Δήμο, με σκοπό την καταγραφή των απόψεων τους.

Η συμμετοχή γίνεται μέσω Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, και οι απαντήσεις σε αυτές θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για τον Δήμο.

Το Ερωτηματολόγιο μπορείτε να το απαντήσετε πατώντας στο σύνδεσμο που ακολουθεί: