Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι το εργαλείο με το οποίο οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους, σε οποιονδήποτε τομέα έχει αυτή την δυνατότητα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών, τη γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια, τις μεταφορές ή το εμπόριο.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmataota/eyropaiki-protovoylia-politon Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα με email στους αρμόδιους υπαλλήλους στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mixanorganosi@ypes.gr, te.ekloges@ypes.gr, jparaskevas@ypes.gr, k.chatzivasiloglou@ypes.gr, p.panagiotopoulos@ypes.gr ή να επικοινωνήσουν προφορικά μαζί τους στα τηλέφωνα: 213 136 1183 – 1136 – 1138 .


Print Friendly, PDF & Email