Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, η Πρόεδρος του Δ.Σ.και τα μέλη του Δ.Σ, του προγράμματος «Υγεία για Όλους» στέλνουν ευχαριστήρια επιστολή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού για την εθελοντική συμμετοχή στην Παιδιατρική παρέμβαση – Εμβολιασμό παιδιών Ρομά, που πραγματοποιήθηκε στις 2.07.2022 στον Ορχομενό.


Print Friendly, PDF & Email