Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας ως τις 22/06/2021.

Για το λόγο αυτό ζητάει Απογραφείς, οι οποίοι θα εντάσσονται μετά από αίτησή τους στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021. Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων ναπό το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχείρησεων και Οργανισμών και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας 18-67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΣΤΑΤ Λιβαδειάς και να κάνουν την αίτησή τους από τις 14-05-2021 ως και τις 18-05-2021 στις 12 το βράδυ.