Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε, δια περιφοράς, κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. για θ΄μα που αφορά στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση κρίνεται ότι έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης επί του  συγκεκριμένου θέματος, για την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και για την αποφυγή κινδύνων εκ της αναβολής αυτού.

 


Print Friendly, PDF & Email