Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση, τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 από ώρα 11.30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Print Friendly, PDF & Email