Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2021 οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

Σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να συμβουλευθείτε το συνημμένο αρχείο “ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ του Δήμου Ορχομενού, στα τηλέφωνα που ακολουθούν: 22613-51011, 22613-51012 και 22610-32315.