Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Ορχομενού ότι, στα πλαίσια της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και για την ασφάλεια όλων μας,

Αναστέλλεται η υποδοχή και η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου και των Ν.Π. του Δήμου

Με απόφαση της Δημάρχου Ορχομενού, κας Παρασκευής Καράλη, αναστέλλεται, από σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου και μέχρι νεωτέρας απόφασης, η υποδοχή και αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.   Η εξυπηρέτηση των Δημοτών μας θα γίνεται τηλεφωνικά, διαδικτυακά και με χρήση fax.

Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία, αυτό θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.

Παρακάτω παραθέτουμε τα  τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mail των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Fax Email Θέση
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Περιουσίας    
Σπυριδάκη Ελ. 22613-51130   espyridaki@orchomenos.gr Αναπλ. Προϊσταμένη Διοικ. – Οικ.
Δούμα Χαρούλα 22613-51111 22610-32777 hdouma@orchomenos.gr Προϊσταμένη Οικ. Υπηρεσιών – Λογιστηρίου
Κανέλλης Γ. 22613-51107 22610-32777 gkanelis@orchomenos.gr Λογιστήριο
Τμήμα Εσόδων & Ταμείου    
Καλαμπαλίκης Γ. 22613-51127 22613-51121 gkalabalikis@orchomenos.gr Δημοτικός Εισπράκτορας
Τσιλομήτρος Κ. 22613-51122 22613-51121 ktsilomitros@orchomenos.gr Υπάλληλος
Τριανταφύλλου Λουκάς 22613-51135      
Τμήμα Μελέτης-Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Πολεοδομίας    
Ηλιόπουλος Γρ. 22613-51116 22610-34154 giliopoulos@orchomenos.gr Υπάλ. Τεχνικής Υπηρεσίας
Σταματάκη Λεμ. 22613-51114 22610-34154 lstamataki@orchomenos.gr Προϊσταμένη – Αναπλ. Διευθύντρια Τεχν. Υπηρ.
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης & Κίνησης Οχημάτων    
Στάμου Γιώργος 22613-51115 22610-34154 gstamou@orchomenos.gr Προϊστάμενος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας    
Τζουβελέκης Δ. 22613-51113 22610-34154 dtzouvelekis@orchomenos.gr Προϊστάμενος
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας    
Σπυριδάκη Ελ. 22613-51130 22613-51121 espyridaki@orchomenos.gr Υπάλληλος
Μέττα Γαρ. 22613-51123      
Αυτοτελές τμήμα υποστήριξης Δημάρχου και Πολιτικών Οργάνων    
Μήτσου Μαρία 22613-51119 2261032032 mmitsou@orchomenos.gr Προϊσταμένη-Γραμ. ΔΣ
Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης    
Καραμπόγια Αμ. 22613-51015 22610-32015 akarabogia@orchomenos.gr Υπάλληλος
Προϊστάμενος Διοικ. & Οικ. Θεμάτων Δ. Ε. Ακραιφνίας    
Νίκας Δημήτρης 22683-50100 Ακραίφνιο, Κόκκινο dimitrios.nikas@0570.syzefxis.gov.gr  
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας    
Λιόντου Γαρ. 22610-34001   gliontou@orchomenos.gr Προϊσταμένη
Παππά Μαίρη        
Κέντρο Κοινότητας 22610-34970      
Τμήμα ΚΕΠ    
Περλεπέ Ασ. 22613-51011   d.orhomenou@kep.gov.gr  
Οικονόμου Παν. 22613-51012    
Τμήμα Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου    
Τσάπρα Χρ. 22613-51103 22610-32032