Μέτρα για την καύση στην ύπαιθρο που ισχύουν μετά την 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου κάθε έτους.

Επιτρέπεται η καύση κλαδεμάτων και πολυετών φυτειών από την 1η Νοεμβρίου ως και την 30η Απριλίου, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις:

 

Print Friendly, PDF & Email