Η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοινώνει τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα πρέπει να ακολουθούν οι υποψήφιοι/ες, καθώς και οι προπονητές τους, των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στις ακόλουθες σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο συνοδευτικό αρχείο.