Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε τον ορισμό τριών αντιδημάρχων, κ. Κωνσταντίνα Καράλη, κ. Γρηγόρη Ξηρογιάννη και κ. Στέφανο  Ξηρογιάννη, στο δήμο και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ως εξής:


Print Friendly, PDF & Email