Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε τον ορισμό του Κωνσταντίνου Ζυγογιάννη του Ηλία ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου στην Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων ως εξής:


Print Friendly, PDF & Email