Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών και την υποστήριξη των οργάνων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού ως εξής:

  1. Στην Τζαμτζή Ελένη του Νικολάου, την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Ορχομενού και της κοινότητας Αγίου Δημητρίου
  2. Στον Νίκα Δημήτριο του Στυλιανού την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Ακραιφνίου και της κοινότητας Κοκκίνου
  3. Στη Σπυριδάκη Ελευθερία του Ηρακλή την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Παύλου, της κοινότητας Λουτσίου και της κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα.
  4. Στη Φορτάτου Κρυστάλω του Ευαγγέλου, την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Διονύσου
  5. Στον Ρουσέτη Βασίλειο του Ευαγγέλου τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του προέδρου κοινότητας Καρυάς και του προέδρου κοινότητας Πύργου.
  6. Στον Τσιλομήτρο Κων/νο του Γεωργίου την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου κοινότητας Κάστρου

Print Friendly, PDF & Email