Ο δήμος Ορχομενού αναρτά τους οριστικούς πίνακες των αποτελεσμάτων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ.