Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του σχολικού έτους 2023-2024.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑ

Print Friendly, PDF & Email