Ανακοινώνεται ο Πίνακας Πωλητών λαϊκής αγοράς για την Πέμπτη 21-5-2020:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
για την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 στην λαϊκή Ορχομενού

 1. Γιαλελής Ιωάννης
 2. Γάτσιος Πέτρος
 3. Παπαλάμπρος Παναγιώτης
 4. Μπουρντένα Μαρία
 5. Χαλιμούρδας Κων/νος
 6. Σφύρλας Αθανάσιος
 7. Ανταλόπουλος Κων/νος
 8. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 9. Κουλελής Παναγ.
 10. Κιαλιός Κων/νος
 11. Κολοκυθας Αθανάσιος
 12. Βελέντζας Κω/νος
 13. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 14. Κοσμάς Δημήτριος
 15. Γκορίτσα Αναστασία
 16. Βελέντζας Βασίλειος
 17. Μιχαλοστάμος Ανδρέας
 18. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
 19. Κοτσικόρος Δημήτριος
 20. Σουραφής Ηλίας
 21. Θεοδώρου Βασιλική
 22. Γαλανός Ιωάννης
 23. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
 24. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 25. Καραδόπουλος Ιωάννης
 26. Κολοκυθας Λουκάς
 27. Παπαθανασίου Ιωάννης
 28. Καραγιαννίδης Γεώργιος
 29. Παπαδόπουλος Ευθ.

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 2. Φάσσας Νικόλαος
 3. Αποστολόπουλος Δημ
 4. Κολοκυθας Παναγ.
 5. Αλεξίου Καλλιόπη
 6. Γεωργούλας Αντώνιος

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Πανουσάκη Παναγιώτα
 2. Κάλλη Αγγελική
 3. Πέππας Κων/νος

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

1.Μαντζιώρης Γεώργιος

2.Μοσχοφίδης Παντελής

3.Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.                        Τα σωματεία Πωλητών

Ι. Πάνου                                                                 Κ. Κιαλιός,  Μ. Κουτής                                    


Print Friendly, PDF & Email