Ο δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες επιτυχόντων/αποτυχόντων των υποψηφίων στον διαγωνισμό ΣΟΧ 2/2021 για την προκήρυξη μιας θέσης ΠΕ Νηπιαγωγών.