Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2021

Το θέμα της φετινής εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού είναι:

Προστατεύουμε το Θηλασμό. Είναι ευθύνη όλων μας.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού στοχεύει:

  • Στην ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της προστασίας του θηλασμού
  • Στην εδραίωση του μητρικού θηλασμού ως ευθύνη ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία
  • Στη συμμετοχή και συνεργασία ιδιωτών και οργανισμών για αποτελεσματικότερη επιρροή
  • Στην κινητοποίηση για δράσεις σχετικά με την προστασία του θηλασμού για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (https://worldbreastfeedingweek.org/) καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος (https://www.lllgreece.org/εβδομάδα-θηλασμού-waba).