Η Δήμαρχος Ορχομενού, Καράλη Παρασκευή, αποφασίζει την παράταση της θητείας από 12-9-20 έως 30-3-2021 των τριών (3) Αντιδημάρχων του Δήμου Ορχομενού, στους οποίους παρέχεται πάγια αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν σ΄ αυτούς με την 114/2019 και 161/ 2019 αποφάσεις μας, όπως παρακάτω:

Α. Του Αντιδημάρχου κ. Βαγενά Δημητρίου
Β . Του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Γρηγορίου
Γ . Του Αντιδημάρχου κ. Ζυγογιάννη Κων/νου