Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι θα δοθεί παράταση στις πληρωμές των λογαριασμών ύδρευσης, άρδευσης μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2022 λόγω καθυστέρησης επίδοσής τους από τον ΕΛΤΑ.