Ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ,

στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης. Ο πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι 15/4/2019.