Στοιχεία Πορείας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2019.