Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Δήμου Ορχομενού από 1/1/2019 έως 28/2/2019.