Ακολουθεί η πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων από 1/1/2019 έως 30/4/2019.

Print Friendly, PDF & Email