Ακολουθεί η πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων από 1/1/2019 έως 31/7/2019.

Print Friendly, PDF & Email