Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το έτος 2020.