Στοιχεία Πορείας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων του δήμου Ορχομενού για το έτος 2019 ως το Σεπτέμβριο